Lessons For Life

HomeFunplexFarsi


اشتباه فرشتگان

درويشي به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده مي شود .پس از اندك زماني داد شيطان در مي آيد و رو به فرشتگان مي كند و مي گويد : جاسوس مي فرستيد به جهنم!؟

از روزي كه اين ادم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنميان را هدايت مي كند و…

حال سخن درويشي كه به جهنم رفته بود اين چنين است:

با چنان عشقي زندگي كن كه حتي بنا به تصادف اگر به جهنم افتادي خود شيطان تو را به بهشت باز گرداند.


مرد کور

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید . روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کلاه بود.او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت ان را برگرداند و اعلان دیگری روی ان نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و انجا را ترک کرد. عصر انروز روز نامه نگار به ان محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که ان تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی ان چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی نبود،من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:

امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!!

وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین

یکی از بستگان خدا

شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی.

پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.در نگاهش چیزی موج می‌زد، انگاری که با نگاهش ، نداشته‌هاش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هاش آرزو می‌کرد. خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد.

- آهای، آقا پسر!

پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد. پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:

- شما خدا هستید؟

- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!

- آها، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید!


نخستين درس مهم

من دانشجوى سال دوم رشته پرستاري بودم. يک روز سر جلسه امتحان وقتى چشمم به سوال آخر افتاد، خنده‌ام گرفت. فکر کردم استاد حتماً قصد شوخى کردن داشته است. سوال اين بود: «نام کوچک زنى که محوطه دانشکده را نظافت می‌کند چيست؟»

من آن زن نظافتچى را بارها ديده بودم. زنى بلند قد، با موهاى جو گندمى و حدوداً شصت ساله بود. امّا نام کوچکش را از کجا بايد می‌دانستم؟ من برگه امتحانى را تحويل دادم و سوال آخر را بی‌جواب گذاشتم. درست قبل از آن که از کلاس خارج شوم دانشجويى از استاد سوال کرد آيا سوال آخر هم در بارم‌بندى نمرات محسوب می‌شود؟ استاد گفت: حتماً و ادامه داد: شما در حرفه خود با آدم‌هاى بسيارى ملاقات خواهيد کرد. همه آن‌ها مهم هستند و شايسته توجه و ملاحظه شما می‌باشند، حتى اگر تنها کارى که می‌کنيد لبخند زدن و سلام کردن به آن‌ها باشد.

من اين درس را هيچگاه فراموش نکرده‌ام.

دومين درس مهم

يک شب، حدود ساعت ٥/١١ بعدازظهر، يک زن مسن سياه پوست آمريکايى در کنار يک بزرگراه و در زير باران شديدى که می‌باريد ايستاده بود. ماشينش خراب شده بود و نيازمند استفاده از وسيله نقليه ديگرى بود. او که کاملاً خيس شده بود دستش را جلوى ماشينى که از روبرو می‌آمد بلند کرد. راننده آن ماشين که يک جوان سفيدپوست بود براى کمک به او توقف کرد. البته بايد توجه داشت که اين ماجرا در دهه ١٩٦٠ و اوج تنش‌هاى ميان سفيدپوستان و سياه‌پوستان در آمريکا بود. مرد جوان آن زن سياه‌پوست را به داخل ماشينش برد تا از زير باران نجات يابد و بعد مسيرش را عوض کرد و به ايستگاه قطار رفت و از آن جا يک تاکسى براى زن گرفت و او را کمک کرد تا سوار تاکسى شود.

زن که ظاهراً خيلى عجله داشت از مرد جوان تشکر کرد و آدرس منزلش را پرسيد. چند روز بعد، مرد جوان در خانه بود که صداى زنگ در برخاست. با کمال تعجب ديد که يک تلويزيون رنگى بزرگ برايش آورده‌اند. يادداشتى هم همراهش بود با اين مضمون:

«از شما به خاطر کمکى که آن شب به من در بزرگراه کرديد بسيار متشکرم. باران نه تنها لباس‌هايم که روح و جانم را هم خيس کرده بود. تا آن که شما مثل فرشته نجات سر رسيديد. به دليل محبت شما، من توانستم در آخرين لحظه‌هاى زندگى همسرم و درست قبل از اين که چشم از اين جهان فرو بندد در کنارش باشم. به درگاه خداوند براى شما به خاطر کمک بی‌شائبه به ديگران دعا می‌کنم.»

سومين درس- هميشه کسانى که خدمت می‌کنند را به ياد داشته باشيد

در روزگارى که بستنى با شکلات به گرانى امروز نبود، پسر ١٠ ساله‌اى وارد قهوه فروشى هتلى شد و پشت ميزى نشست. خدمتکار براى سفارش گرفتن سراغش رفت.

پسر پرسيد: بستنى با شکلات چند است؟

خدمتکار گفت: ٥٠ سنت

پسر کوچک دستش را در جيبش کرد، تمام پول خردهايش را در آورد و شمرد. بعد پرسيد: بستنى خالى چند است؟

خدمتکار با توجه به اين که تمام ميزها پر شده بود و عده‌اى بيرون قهوه فروشى منتظر خالى شدن ميز ايستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت : ٣٥ سنت

پسر دوباره سکه‌هايش را شمرد و گفت:

براى من يک بستنى بياوريد.

خدمتکار يک بستنى آورد و صورت‌حساب را نيز روى ميز گذاشت و رفت. پسر بستنى را تمام کرد، صورت‌حساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت. هنگامى که خدمتکار براى تميز کردن ميز رفت، گريه‌اش گرفت. پسر بچه روى ميز در کنار بشقاب خالى، ١٥ سنت براى او انعام گذاشته بود

يعنى او با پول‌هايش می‌توانست بستنى با شکلات بخورد امّا چون پولى براى انعام دادن برايش باقى نمی‌ماند، اين کار را نکرده بود و بستنى خالى خورده بود!!

چهارمين درس مهم- مانعى در مسير

در روزگار قديم، پادشاهى سنگ بزرگى را که در يک جاده اصلى قرار داد. سپس در گوشه‌اى قايم شد تا ببيند چه کسى آن را از جلوى مسير بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاى خود به کنار سنگ رسيدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسيارى از آن‌ها نيز به شاه بد و بيراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند. امّا هيچيک از آنان کارى به سنگ نداشتند.

سپس يک مرد روستايى با بار سبزيجات به نزديک سنگ رسيد. بارش را زمين گذاشت و شانه‌اش را زير سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ريختن‌هاى زياد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگيرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد کيسه‌اى زير آن سنگ در زمين فرو رفته است. کيسه را باز کرد پر از سکه‌هاى طلا بود و يادداشتى از جانب شاه که اين سکه‌ها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند. آن مرد روستايى چيزى را می‌دانست که بسيارى از ما نمی‌دانيم!

هر مانعى = فرصتى


More Farsi

 1. [picture] 13 Khate Zendegi
 2. [picture] 13 Reasons
 3. [picture] 24 Hours In Iran
 4. [page] A Letter To Ghazanfar
 5. [page] Aaftaabeh
 6. [picture] Afarineshe Zan 1
 7. [picture] Afarineshe Zan 2
 8. [page] Aftabeh
 9. [picture] Aftabeh Havapeima Test
 10. [picture] Aftabeh Mobile
 11. [picture] Aftabeh Pitcher
 12. [picture] Agahi Ezdevaj
 13. [picture] Age Test
 14. [page_white_flash] Agha Farshid
 15. [picture] Aghsaam-ol-Daneshjoo
 16. [picture] Ali Waxima In Tehran
 17. [picture] Answering Poems
 18. [picture] Arab Model
 19. [picture] Ateneh Faghih Nasiri
 20. [picture] Bazariabi
 21. [page] Be Salamati
 22. [picture] Birjand
 23. [picture] Brain Female
 24. [picture] Brain Male
 25. [picture] Brothers And Sisters Of Islamic Azad University
 26. [picture] Chador And Nooshabeh
 27. [picture] Chat Farsi
 28. [page] Citizenship Exam
 29. [picture] Confused Boy In Namaz
 30. [picture] Coon Street
 31. [picture] Daneshjooha
 32. [picture] Dariush 1
 33. [picture] Dariush 2
 34. [picture] Dariush 3
 35. [picture] Daryiush Kabir
 36. [page] Del O Dideh
 37. [page] Dokhtar Irooni Funny Performance By Two Iranian Guys
 38. [picture] Dokhtar And Pesar
 39. [picture] Donald E Nashenava
 40. [picture] Dont With USA
 41. [picture] Doost Dokhtar E Raastgoo
 42. [picture] Double Brides
 43. [picture] Driving In Iran
 44. [picture] Efaf House
 45. [picture] Enghelab
 46. [picture] Esfahani Language Tutorial 1
 47. [picture] Esfahani Language Tutorial 2
 48. [picture] Esfahani Language Tutorial 3
 49. [picture] Esfahani Language Tutorial 4
 50. [page] Eshghe Laty
 51. [page] Eslam Anthony Shams
 52. [page_white_flash] Everyone Is Becoming A Singer
 53. [picture] Expiration Date
 54. [picture] Ey Iran
 55. [picture] Facts
 56. [picture] Fargh E Maa
 57. [picture] Farib Khorde
 58. [picture] Feredrik Khaomookh Khoshaboo
 59. [picture] Funny Sign By The Beach
 60. [picture] Ghabool Dar Konkoor
 61. [picture] Ghalatnaame Interneti
 62. [picture] Ghassab E Maaher
 63. [picture] Girls Are Like Chewing Gums
 64. [picture] Hafez
 65. [page] Haft Seen
 66. [page] Haircut
 67. [page_white_flash] Haji Ye Tekoon
 68. [picture] Hassani
 69. [picture] How Aroos Says Yes
 70. [picture] Husband Hunting
 71. [page] Husband Shopping Center
 72. [page] I Am Persian
 73. [page] Ian Key
 74. [picture] Installing Windows Vista
 75. [picture] Iranian Girls And Boys
 76. [picture] Iranian Internationalism
 77. [page] Iranian University Students Meet God
 78. [picture] Iranian Women
 79. [page] Iranians Are Smarter Than Americans
 80. [page] Irish Fans
 81. [page] Isnt It Iranic
 82. [picture] Javat Terminology
 83. [picture] Jinn Picture
 84. [page] Job In The Zoo
 85. [picture] Jokes 1
 86. [picture] Jokes 2
 87. [picture] Jokes 3
 88. [picture] Jump Az Divar
 89. [picture] Kababi Hooshang Kos Mashang
 90. [picture] Khaneh Efaf Advertisement
 91. [picture] Khastegari
 92. [picture] Khastegari E Khar
 93. [page] Khatneh
 94. [picture] Kolah Ghermezi 1
 95. [picture] Kolah Ghermezi 2
 96. [picture] Kolah Ghermezi 3
 97. [picture] Lahjeh
 98. [picture] Lastik Tahe Giveh
 99. [picture] Latest Fashion In Iran
 100. [picture] Leili And Majnoon Internet
 101. [page] Lessons For Life
 102. [page] Letter From A Turk Mother To Her Son
 103. [page] Letter To American Boss
 104. [page] Life Of A Rich Tehrooni
 105. [picture] Loghatnaameh Interneti
 106. [page] Loghatnameh Jadid
 107. [page] Madagaskar In Kurdish
 108. [picture] Madness Reason
 109. [picture] Mar O Pelleh Daneshjooyi
 110. [picture] Mashroob
 111. [picture] Mehdi Mahdavikia And Miss Germany
 112. [page] Mehrabad Airport In Tehran Iran
 113. [page] Men Vs Women
 114. [picture] Mikardam Poem
 115. [picture] Model Moo
 116. [picture] Molla Hassani
 117. [picture] MonaReza
 118. [page] Mother In Law
 119. [picture] Naghshe Rostam
 120. [picture] Namaz
 121. [picture] Nameh
 122. [picture] Naneh Lisa
 123. [picture] Nasihat 1
 124. [picture] Nasihat 2
 125. [picture] Nasihat 3
 126. [picture] Nesbat
 127. [picture] New Model For Hijab
 128. [page] New In USA
 129. [picture] Old Style Persian Wedding Inivitation Card
 130. [page] Original Persian Names
 131. [picture] Our City Tehran
 132. [picture] PC Love
 133. [picture] Painting The Wall In Iran
 134. [picture] Parking In Iran
 135. [picture] Patool
 136. [picture] Peikan In Sweden
 137. [page] Persian Horoscope
 138. [page] Persian Not Farsi
 139. [page] Persian Pick Up Lines
 140. [page] Persian Rug
 141. [page] Persian Slang
 142. [page] Persian Translations
 143. [page] Persianized English
 144. [picture] Please Dont Shaash
 145. [picture] Please Drive Between The Lines
 146. [page_white_flash] Pool
 147. [picture] Public University
 148. [picture] Public University 2
 149. [picture] Public University 3
 150. [picture] Qazvin Road
 151. [page] Rashti Dictionary
 152. [page] Rashti Who Wants To Be A Millionaire
 153. [picture] Rayaneh Gender
 154. [picture] Roozegaare Maa
 155. [picture] Sabr O Paydari Enshaa
 156. [page_white_flash] Sakineh
 157. [page_white_flash] Shoma Khoonatoon Moorcheh Daareh
 158. [picture] Sighe
 159. [picture] Sign MotherCare
 160. [picture] Sign Redmoon
 161. [picture] Sign UCB
 162. [picture] Solution For Baby Pee
 163. [picture] Sooti In Title
 164. [picture] Super-Cities
 165. [picture] Tak Charkh
 166. [picture] The Most Popular Optometrist In Ghazvin
 167. [picture] The New Flag Of Iran
 168. [page] They Were Not Iranian
 169. [picture] Tintin In Tehran
 170. [picture] Toll Booths In Qazvin
 171. [picture] Tree Growing Carefully Between Houses
 172. [picture] Turk E Shirazi
 173. [picture] Typical Chat
 174. [page] UMB Comic
 175. [picture] Under Iranian Womans Chador
 176. [picture] Using Computer As Manghal
 177. [picture] Vaaneti
 178. [picture] WC Sign
 179. [page] We All Come From Iran
 180. [picture] Weirdest Persian Names
 181. [picture] What Is Chat
 182. [page] When Iranian People Write In English
 183. [picture] Why Microsoft Does Not Make Cars
 184. [picture] Women Dictionary
 185. [picture] Writing On Eskenas
 186. [page] You Might Be Persian
 187. [page] You Are Iranian If
 188. [picture] Zan Zalil
 189. [page] Ziarat Javadi By Abbas Ghaderi