Baba Taher 334

HomeIranPoetryBaba Taher Oryan - Unicode


مو را درد دلم خو کرده واته ندونی درد دل ای بیوفا ته
بوره مو سوته دل واته سپارم ته ذونی با دل و دل ذونه با ته