Baba Taher 164

HomeIranPoetryBaba Taher Oryan - Unicode


خوشا آندل که از خود بیخبر بی ندونه در سفر یا در حضر بی
بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی