Baba Taher 097

HomeIranPoetryBaba Taher Oryan - Unicode


الهی گردن گردون شود خرد که فرزندان آدم را همه برد
یکی ناگه که زنده شد فلانی همه گویند فلان ابن فلان مرد