Baba Taher 005

HomeIranPoetryBaba Taher Oryan - Unicode


غم و درد مو از عطار واپرس درازی شب از بیمار واپرس
خلایق هر یکی صد بار پرسند تو که جان و دلی یکبار واپرس