Where Do You Want Bill Gates To Go Today? -- From A Slashdot.org Po

HomeFortune CookiesHumorix Misc

Where do you want Bill Gates to go today?

-- From a Slashdot.org post

Related: