Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 انقلاب بعدی اینترنت

انقلاب بعدی اینترنت

عصر اینترنت اول با پست الکترونیکی و گروه‌های پستی شروع شد.

سپس، عصر وب آمد. جتسجو (آلتاویستا، گوگل، و یاهو)، پست الکترونیکی مبتنی بر وب‌ (AOL، پست الکترونیکی یاهو، و هات میل)، انجمنها (سلش دات)، بلاگها (بلاگسپات، بوینگ بوینگ، ...)‌ و بالاخره هم شبکهای اجتماعی مثل فریدنستر، MySpace و FaceBook و سایتهای Web2.0 ساخته شده روی این شبکه‌ها مثل Delicious و Digg و این اواخر هم YouTube.

با وجود تکنولوژی AJAX، انقلاب بعدی در اینترنت چه خواهد بود؟

به نظر میرسد ما دوباره به سوی مدل قدیمی کامپیوترها، ترمینال و سرور در حرکت هستیم. کامپیوترهای خیلی کم قدرت، با حافظه و پردازشگر بسیار ضعیف و البته ارزان، با کمک ارتباطات شبکه‌ای بسیار سریع و قدرتمند به کامپیوتر مرکزی که همه‌ی کارهای آنها را انجام میدهد وصل شده، و فقط نتایج محاسبات را به کاربر نشان میدهند. و نرم‌افزارهایی که این کارها را انجام میدهند کجا قرار خواهند داشت؟ بر روی کامپیوتر مرکزی.

گوگل چند وقت پیش یک سری از این برنامه ها را با نام Google docs and spreadsheet عرضه کرد که کارهای جالبی از قبیل ویرایش پرونده ها و spreadsheet ها را به صورت آنلاین انجام میدهد. همه اینکارها فقط و فقط از طریق یک web browser انجام میگیرد که در نوع خود انقلابی به شمار میرود. خرید شرکت writely توسط گوگل، میتواند گام بزرگی به سمت ساخت بزرگترین سیستم عامل مبتنی بر web باشد.

اما در این بازار، نباید از شرکتهای کوچکتر قافل شد. شرکتهایی که میتوانند یک طرف معامله بزرگ بعدی باشند. مواظب شرکتهای کوچکی مثل zoho و thinkfree، دو شرکت تازه‌پای حوالی Bay area باشید. این دو شرکت، برنامه‌هایی مشابه MS Office ولی روی وب را ارایه میدهند. آیا این برنامه‌ها انقلاب بعدی صنعت وب به شمار میروند؟

Sun Oct 15, 2006   (07:32 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.