Guest Book - Noshin Nazari - 08/23/2004

Home

Name:   noshin nazari
E-Mail:   noshin_nazari24 at yahoo.co.uk
Location:   uk
Birth Year:   1979
Gender:   Female
Comments:   salam merci baraye site zibaye shoma. man alghemand beh ashnai ba dokhtaran irani hastam. ageh mishe mano ba chand nafar ashna konid. merci bye
Fortune:   I did NOT escape....they gave me a day pass.


Archive | Sign