Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 ۱۰ قانون برای موفقیت یک شرکت

۱۰ قانون برای موفقیت یک شرکت

امروز یک مقاله در فایننشیال تایمز بود که در مورد لویک لمور بلاگر معرف فرانسوی بود و از قولش ۱۰ مورد مهم برای تجارت رو ذکر کرده بود که جالب دیدم اینجا ترجمه کنم:

۱- منتظر ایده انقلابی نباشید. روی چیزهای ساده تمرکز کنید و بجنبید.

۲- ایده خود را با دیگران در میان بگذارید و از نظرات آنها استفاده کنید

۳- با بلاگ نوشتن و نرم افزارهای social یک اجتماع کوچک دست و پا کنید

۴- به حرفهای افراد اجتماع خود (کاربران) گوش دهید و جواب آنها را بدهید.

۵- تیم عالی دست و پا کنید. با مهارتهای متفاوت از خود و بهتر از خود.

۶- اولین کسی باشید که مشکلات را پیدا میکند و رفعش کنید.

۷- زیاد وقت صرف پیدا کردن بازار و تحقیق در این مورد نکنید. زود نسخه تستی را وارد بازار کرد و روی سیستم اصلی کار کرده و بهبودش ببخشید.

۸- خیلی نگران business planنباشید. نتیجه اش همیشه با چیزی که انتظار داشتین فرق خواهد کرد.

۹ - زیادی پول خرج بازاریابی نکنین. مهمتر از اون اینه که کاربران شما عاشق محصول شما باشند.

۱۰ - روی پولدار شدن تمرکز نکنید. پول هدف نیست - نتیجه موفقیت است.

Wed Dec 5, 2007   (06:03 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.