Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 برنامه‌های برای تولید انیمیشن:‌ Teddy و MIT Sketch

برنامه‌های برای تولید انیمیشن:‌ Teddy و MIT Sketch

Teddy برنامه جالبی است که با استفاده از آن میتوان به راحتی تصاویر ۳ بعدی تولید کرد، آنها را رنگ آمیزی کرد، و انیمیشن درست کرد. از امکانات جالبش به سایه زدن، اتصال اشیاء و بریدن تکه‌های اشیا، اشاره کرد. حتما این ویدئو و این نمایش (۴۸ مگابایت) را ببینید.

ضمنا حتما ویدئو این برنامه که توسط محققان دانشگاه MIT تولید شده را هم ببینید. با استفاده از این برنامه هم میتوان اشیاء ۲ بعدی را جاندار کرد و انیمیشن درست کرد.

Sun Oct 8, 2006   (05:32 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.